WATCH: Arizona AG Debate

https://azpbs.org/horizon/2018/10/clean-elections-attorney-general-debate/

Paid for by January for Attorney General,

Authorized by January Contreras.

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Contact: Team@JanuaryforAZ.com
PO Box 7182
Phoenix, AZ 85011